De inhoud van deze website is gebaseerd op de mening van Miranda Hammers, tenzij anders aangegeven. Het is bedoeld om kennis en informatie te delen. Dit is dan ook de reden waarom je regelmatig de bronnen onderaan de pagina’s zult vinden van onze teksten. This is for all wil je aanmoedigen om zelf je mening te vormen en je beslissingen te nemen gebaseerd op onafhankelijke informatie. Ongeacht onze mening over producten, producenten en merken moet je zelf altijd je eigen check doen.

Als je informatie van deze website wilt gebruiken op je eigen site, be our guest. We vragen je wel om altijd te verwijzen naar thisisforall.com als bron.

Contact

Als je vragen hebt over ons beleid of over het publiceren van onze content op je eigen site, neem dan contact met ons op via shop@thisisforall.com